Прием в ДГ "Младост"

Прием в ДГ "Младост"

Съгласно текстовете на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово, на сайта на Община Габрово- Дейности и услуги- Образование- детски градини.

В момента,считано от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г. тече кампания за заявявяне желанието за постъпване в Първа група за учебна 2020/2021 г.Необходими документи:

-ксерокопие на Удостоверение за раждане

-Заявление / по образец,предоставен от Детската градина /