Приложения 1,2,3 към Мехаизъм за противодействие

Приложения 1,2,3 към Мехаизъм за противодействие