Новини

ИЗЛОЖБА "МОЕТО ЛЮБИМО ГАБРОВО"

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

ПРИЕМ 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ,

АНКЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО