План за действие и финансиране по стратегията за развитие за учебната 2023/2024г.