План, Стратегия, правила за противодействие на тормоза и насилието_000042

План, Стратегия, правила за противодействие на тормоза и насилието_000042