Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие 2023/2024г.