План за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2023/2024г.