Спечелени проекти 2018 г.

Спечелени проекти 2018 г.

Спечелени проекти 2018 г.

 

   ДГ „Младост” участва и получава финансиране по следните Национални програми и проекти:

1.2018 г.-„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ на стойност 2 595 лв.

 2.2018 г.-„Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ на стойност 6 434.74 лв.

3.2018 г.-„Без свободен час“ на стойност 1 709.51 лв.

4.ДГ „Младост” е с класиран проект по Национална програма „За чиста околна среда”,както следва:

-„Екология в игри” -2018 г. по Национална програма „За чиста околна среда”,във връзка с който бяха закупени детски костюми и оборудване за еко-кътове на стойност 4932 лв.