Заплащане на месечни такси

Заплащане на месечни такси

Уважаеми родители, предлагаме възможност за заплащане на дължимите такси по банков път. При ваше желание, може да направите запитване на e-mail mladost_dg@mail.bg и ние ще ви изпратим информация за сумата и банковата сметка на детската градина.