ВАЖНО! ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

ВАЖНО!   ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА  ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

ВАЖНО! ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

17.05.2023г.