Във връзка със Заповед на МЗ № РД- 01-677/ 25.11.2020г. , предоставяме на Вашето внимание предложенията ни за прилагане на някои споделени възможности за взаимодействие с вас и децата в условията на извънредно положение.

 Във връзка със Заповед на МЗ № РД- 01-677/ 25.11.2020г. , предоставяме на Вашето внимание предложенията ни за прилагане на някои споделени възможности за взаимодействие с вас и децата в условията на извънредно положение.

Във връзка със Заповед на МЗ № РД- 01-677/ 25.11.2020г. , предоставяме на Вашето внимание предложенията ни за прилагане на някои споделени възможности за взаимодействие с вас и децата в условията на извънредно положение.

ВАЖНО!!!

  Във връзка със Заповед на МЗ № РД- 01-677/ 25.11.2020г. , предоставяме на Вашето внимание предложенията ни за прилагане на някои споделени възможности за взаимодействие с вас и децата в условията на извънредно положение. Учителите подпомагат децата за усъвършенстване на умения чрез работа с родителите с разработени от тях материали, видеа, аудиофайлове и др.,с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат своята активност. В допълнение може да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават отговори на родителски въпроси , да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, да насочват към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация. Представените по- горе дейности имат препоръчителен характер.Тази информация е достъпна за вас на фейсбук- страницата на детската градина https://bg-bg.facebook.com/%D0%94%D0%93-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-297157863674157/.Въпроси можете да задавате и на служебните телефони, които се поддържат от учителите по групи:

 

Група „Слънце”- І група- 0879123616- Бонева, Илиева

Група „Сладурани”- ІІ група- 0879123619- Любенова, Радева

Група „Звезда”- ПГ 5 група- 0879123617- Минчева, Григорова

Група „Калинка”- ПГ 6 А група- 0879123691- Иванова, Кръстева

Група „Детелина”- ПГ 6 Б група- 0879123618- Георгиева, Дренскa