Кметът на Габрово предлага да не се заплащат такси за ползване на детска градина при задължителното предучилищно образование на децата

Кметът на Габрово предлага да не се заплащат такси за ползване на детска градина при задължителното предучилищно образование на децата

Кметът на Габрово предлага да не се заплащат такси за ползване на детска градина при задължителното предучилищно образование на децата