Кметът на Габрово предлага да не се заплащат такси за ползване на детска градина при задължителното предучилищно образование на децата

Кметът на Габрово предлага да не се заплащат такси за ползване на детска градина при задължителното предучилищно образование на децата

Кметът на Габрово предлага да не се заплащат такси за ползване на детска градина при задължителното предучилищно образование на децата

Кметът на Габрово Таня Христова ще предложи на Общинския съвет промяна в местната наредба за такси и цени на услуги, според която родителите на децата в задължително предучилищно образование в общинските детски градини, няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата, както и т.н. постоянна такса.

Предложението ще бъде внесено за обсъждане от местния парламент до края на годината и, ако бъде подкрепено, ще влезе в сила от началото на следващата.

В мотивите за приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово се посочва, че проектът на Наредбата предвижда пълно освобождаване от заплащане на такса за посещение от всички деца в задължително предучилищно образование и че промяната става възможна след изменението на Закона за предучилищното и училищното образование, което влиза в сила от началото на 2021 г. Целта е да бъде осигурен равен достъп на всички деца до задължително предучилищно образование.

За прилагането на тази промяна ще бъдат необходими допълнителни финансови средства, които ще бъдат осигурени от държавата и от Общината.

Средствата, който ще обезпечат таксите на децата от предучилищна възраст за община Габрово, са в размер на 275 000 лева, от които 127 000 лева – целево финансиране от държавата и 148 000 лева - финансиране от местни приходи, които ще бъдат заложени в бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Всички заинтересовани могат да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово на сайта на Община Габрово в секция Проекти за наредби.