ВАЖНО!

ВАЖНО!

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването

№ РД- 01-176 от 18.03.2021г. се преустановяват посещенията на децата в детската градина,  считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

Контакт с учителите на групите можете да поддържате чрез служебните телефони на групите, фейсбук- групите или сайта на ДГ „Младост”.

При евентуална промяна на обстоятелствата ще бъдете информирани своевременно.

Дежурна градина за работещите на първа линия за този период ще бъде ДГ „Явор”- тел. за контакти 066808886.

Бъдете здрави!

П. Минковска-  Директор на ДГ „Младост”