УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   Съгласно Решение №17/28.01.2021 г. на Общински съвет Габрово, считано от 01.01.2021г. родителите на деца в подготвителни групи

не дължат такса за посещенията на децата си в детска градина.

Остава Вашето задължение за осигуряване редовното им присъствие в детската градина съгласно законова и нормативна база, както и задължението за навременно представяне на документи, удостоверяващи причините за техните отсъствия с познатите на Вас срокове.

Напомняме на родителите на деца в І и ІІ групи за сроковете за плащане на дължимите такси- от 1- во до 10- то число на месеца, като призоваваме за стриктното им спазване!

 

П. Минковска

 

Директор на ДГ „Младост”

Бъдете наши партньори и приятели!

"Партньори и Приятели"