• .

  Списък на децата І група за учебна 2020/ 2021г.- І класиране

  І група / по реда на подаване на заявленията/-в раздел Новини

  Родителите на приетите деца от 01.06.2020г. до 10.06.2020г. да се свържат по телефона с директора на ДГ „младост”- 066808230, за да потвърдят заемането на мястото. Списъкът на приетите деца на Второ класиране ще бъде изнесен на 11.06.2020г.

  ВАЖНО!ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

  .

  НА КАРНАВАЛ С

  ДГ "МЛАДОСТ"

  Очакваме ви

  в раздел „За вас,родители и деца"!

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  Във връзка с писмо № 1103- 69/ 10.04.2020г. на МОН и НСОРБ, предоставяме на Вашето внимавие предложенията ни за прилагане на някои споделени възможности за взаимодействие с вас и децата в условията на извънредно положение и преустановени присъствени занятия и преустановен обучителен процес. От 13.04.2020г. учителите подпомагат децата за усъвършенстване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения,с разработени от тях материали, видеа, аудиофайлове и др.,с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат своята активност. В допълнение може да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават отговори на родителски въпроси , да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, да насочват към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация. Представените по- горе дейности имат препоръчителен характер.Тази информация е достъпна за вас в раздел „За вас, родители и деца”, и на фейсбук- страницата на детската градина.Въпроси можете да задавате и на служебните телефони, които ще се поддържат от учителите по групи:

  Група „Слънце”- І група- 0879123616- Бонева, Илиева

  Група „Сладурани”- ІІ група- 0879123619- Любенова, Радева

  Група „Звезда”- ПГ 5 група- 0879123617- Стефанова, Григорова

  Група „Калинка”- ПГ 6 А група- 0879123691- Иванова, Кръстева

  Група „Детелина”- ПГ 6 Б група- 0879123618- Минчева, Дренскa

  В осъществявания контакт с вас и децата в условията на извънредно положение и спазване на противоепидамиологичните мерки, се включва психолога на детската градина г- жа Н. Христова. При необходимост за децата на индивидуална подкрепа, тя е готова да бъде на разположение на родителите им за телефонна връзка всеки понеделник, във времевия диапазон 10.00ч.- 14.00ч. Бъдете здрави!

  Екипът на ДГ „Младост” желае на всички вас и семействата ви здраве и кураж за справяне с предизвикателствата!

Добре дошли!

 

Бъдете и Вие наши партньори и приятели!

"Партньори и Приятели"