• УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването      № РД- 01-194 от 30.03.2021г.,  се възстановяват посещенията на децата в детската градина,  считано от 05.04.2021г. Напомняме възможността съгласно чл.10, ал.3 от Наредба № 5 за ПО децата в ПГ могат да отсъстват по семейни причини за времето 05- 09.04.2021г.- ваканция за учениците по заповед на МОН.

    Заплащането на дължимите такси за м. март за децата от І и ІІ група е в периода 05- 09.2021г. по утвърдения часови график. Съгласно промяна в Наредбата за таксите на Община Габрово, в сила  от 15.03.2021г., постоянната такса отпада, сумата за присъствен ден става 3.00 лв. За посещенията на децата в ПГ родителите не дължат такса.

    Бъдете здрави!

    П. Минковска-  Директор на ДГ „Младост”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването      № РД- 01-194 от 30.03.2021г.,  се възстановяват посещенията на децата в детската градина,  считано от 05.04.2021г. Напомняме възможността съгласно чл.10, ал.3 от Наредба № 5 за ПО децата в ПГ могат да отсъстват по семейни причини за времето 05- 09.04.2021г.- ваканция за учениците по заповед на МОН.

Заплащането на дължимите такси за м. март за децата от І и ІІ група е в периода 05- 09.2021г. по утвърдения часови график. Съгласно промяна в Наредбата за таксите на Община Габрово, в сила  от 15.03.2021г., постоянната такса отпада, сумата за присъствен ден става 3.00 лв. За посещенията на децата в ПГ родителите не дължат такса.

Бъдете здрави!

 

П. Минковска

 

Директор на ДГ „Младост”

Бъдете наши партньори и приятели!

"Партньори и Приятели"

Новини

ВАЖНО!

Кметът Таня Христова с предложение до МОН относно децата в предучилищна възраст

ИЗЛОЖБА НА ЗАНАЯТИТЕ