СПИСЪК НА  ДЕЦАТА

ЗА I  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

/ по групи/

 

 

 

 

 

І А- група Калинка

Учители: Зоя Иванова

Радослава Георгиева

GSM 0879123691

 

1. Мария Милкова Данаилова

2. Виктор Красимиров Христов  

3. Николас Монев Митков 

4. Никола Павлинов Тодоров

5. Пламен Николаев Николов

6.Лъчезар Цветомиров Димитров

7.Анелия Стефанова Тасева

8.Мария Даниелова Манолова

9.Милица Стефанова Петрова

10.Катрин Добринова Василева

11.Камелия Георгиева Балевска

12.Кристияна Радославова Вълова

13.Георги Георгиев Вачев

14.Даяна Бориславова Василева

15.Рая Христо Димова

16.Йордан Йорданов Йорданов

17.Деа Григор Николова

18.Кристина Атанасова Шишкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Б група Звезда

Учители:Дияна Минчева

Ставрина Григорова

GSM 0879123617

 

1.Мартина Илиева Георгиева

2.Христина Илиева Георгиева

3. Мартина Ивайлова Ангелова  

4.Вяра Величкова Иванова

5.Даниел Петров Тасев

6.Рая Ивайлова Христова

7.Десислава Росенова Иванович

8.Стефан Адрианов Начев

9.Росен Николаев Димитров

10.Христиан Лъчезаров Енчев

11.Йоанна Деян Кехайова

12.Стела Деянова Савчева

13.Айсу Разие Касим

14.Тея Тихомирова Генчева

15.Димитър Янков Жечев

16.Филип Алев Юмеров

17.Виктория Красимирова Бенкова

18.Борис Красимиров Бенков

 

 

"Партньори и Приятели"

Новини

ПРИЕМ 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ,

ВАЖНО!